Sara Johansson är en av författarna till den mycket uppskattade boken “Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft” (Natur & Kultur, 2013). Boken beskriver människors beteenden vid olika slags svåra händelser och akuta situationer, både på grupp- och individnivå, liksom vad som hjälper när barn, vuxna och personalen behöver stöd.

Den utgår från och förklarar innehållet i de främsta internationella och nationella riktlinjerna avseende krisstöd, s k bästa tillgängliga kunskap (State of the Art) om icke-skadliga principer för att ge stöd till barn och vuxna i kris. Med denna grundkunskap blir det sedan lättare att planera och förstå hur vi kan ge ett tryggt stöd till människor i kris.

Idag används “Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser” som kurslitteratur (hela eller delar av boken) vid grund- och vidareutbildningar för bland andra läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer samt socionomer.

Den köps också in som handbok av många krisgrupper inom kommun, landsting och privat sektor.

“Krisstöd” är en grundbok som beskriver modern kristeori; barns och vuxnas reaktioner och behov vid en kris. Den är inriktad på hur vi kan förstå reaktioner och ge stöd baserat på modern forskning. Fokus ligger på att omsätta kunskap i praktiken inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt andra verksamheter där man behöver kunskap om människor i kris.

Boken innehåller en mängd levande exempel, både från händelser som drabbar många människor samtidigt och från andra typer av mer vardagliga svåra händelser. Exemplen kan användas i diskussions- och fördjupningsuppgifter och är inspirerade av författarnas omfattande praktiska erfarenhet från olika delar av världen.

Boken är fackgranskad i sin helhet av leg. psykiater och docent i katastrofpsykiatri Per-Olof Michel, samt av psykologer och specialistläkare inom sina respektive ämnesområden.

Visste du att modern forskning visar att det finns en mycket större variationsvidd i krisreaktioner än “krisens faser”? 

Många vet att människor kan reagera med “kamp eller flykt” vid en svår händelse, men vet du vad begrepp som frysreaktion, underkastelse eller dissociation innebär?

Varför är sensorisk och emotionell närhet så avgörande för ett barns utveckling, och varför är det så viktigt att barn och ungdom får stöd vid svåra händelser och förluster?

Är din arbetsplats redo för att ge ett gott krisstöd till drabbade och till sin egen personal? Lär dig mer i “Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft”!

Beställ boken Krisstöd:

Adlibris

Bokus

Natur & Kultur

Som privatperson kan du också fråga efter boken i din lokala bokhandel eller på ditt bibliotek!

Natur & Kultur ger i vissa fall generös mängdrabatt på bokbeställning. Många beställer boken som handbok till sin arbetsgrupp eller krisgrupper. För offert och hjälp kring större beställningar, kan du ringa deras kundservice på telefon: 08-453 86 00 eller maila direkt till kundansvarig: pontus.kipowski@nok.se