Vill du ordna en bokkväll eller ett författarsamtal? Behövs det en meningsfull och angelägen programpunkt som berör? Söker du en kunnig medverkande till ditt panelsamtal?
Sara Johansson besöker gärna ditt evenemang, din förening, din bokhandel, etc, i mån av tid!

Sara Johansson deltar i panelsamtal och liknande kring ämnen som knyter an till hennes författarskap och yrkeskunskap, och där vi tror att hennes kunskap kan göra stor nytta. Hon har erfarenhet av uppdrag såsom Bokmässan i Göteborg och Nobelprismuseets podcast “Idéer för livet”. Sara har gjort alltifrån direktsända intervjuer i SVT:s Aktuellt och föreläsningar för Utrikesdepartementet, till framträdanden på barnboksbutikers adventskvällar.

Exempel på ämnen där Sara har expertkunskap:

– Psykologiska reaktioner och behov vid händelser såsom olyckor, bränder och terroristdåd

– Humanitär hjälp vid katastrofer och krig

– Barns reaktioner och behov vid svåra händelser, inklusive de allra yngsta barnen

– Litteraturens och läsandets roll vid kriser och katastrofer

 … för att ge några vanliga exempel på rubriker.

Sara har stor vana vid att möta både barn, ungdomar och vuxna.

Boksamtal om någon av Saras böcker går ofta till på så vis att en samtalsledare läst boken och reflekterar och ställer frågor till författaren Sara inför en publik som bjuds in. 

Ett annat alternativ är att Sara själv först berättar om boken och sedan tar en samtalsledare emot frågor från publiken. Ca 1 timma – 1 timma och 15 minuter brukar vara lagom för ett föredrag om boken och för frågestund ca 20 minuter. Givetvis går det utmärkt med även kortare programpunkter, t ex i en bokhandel.

Du kan boka Sara direkt genom kontakt med oss, eller via Författarförbundet Väst.

Inför ditt evenemang:

För att ditt evenemang ska bli så bra som möjligt, tänk på följande:

– Se till att det är bra ljud i lokalen. Headset eller mikrofon i form av “mygga”, är ofta att föredra framför en handhållen mikrofon.

– Boka tekniker eller ha en teknikkunnig person på plats. Det är synd när besökande författare är väl förberedd och många åhörare kommit för att lyssna, men så blir det stora problem kring det tekniska. Alla problem går förstås inte att förebygga och en erfaren författare kan ändå lösa situationen, men det är trevligare och mer givande för alla parter med en god beredskap och förberedelse. 

– Stäm av inbjudan med oss. Du kan ladda ned högupplösta foton via Natur & Kulturs hemsida, sök på bokens titel eller på Sara Johansson.

– Ska foton visas med projektor? Vill du att böcker ska säljas till extra förmånligt pris på plats? Stäm av med författaren inför besöket. Önskar du beställa ett större antal böcker kan du få förmånligt pris och offert av Natur & Kulturs kundservice. Telefon: 08-453 87 00. 

Vill du lyssna på ett författarsamtal med Sara Johansson på din ort?

Tipsa gärna en förening, ditt bibliotek, kommunens kulturverksamhet, ett studieförbund, eller t ex din församling! Många verksamheter uppskattar tips på givande programpunkter.

Är budgeten begränsad, kan en smart lösning vara att gå samman flera verksamheter, då blir kostnaden mycket förmånlig per verksamhet och deltagare. Kanske är ni flera som kan ha glädje av en kväll kring samma tema? 

Riktpriser för bokning 2024:

Vi följer Författarförbundets riktlinjer om minimiarvode vid fakturering.

Inom Västra Götalandsregionen: 10.000 kr exkl. moms är det lägsta arvode som faktureras för ett boksamtal/författarbesök.

Utanför Västra Götalandsregionen: Vi gör upp tillsammans om kostnader, inkl. resa och övernattning.

Evt moms tillkommer. Observera att ovanstående är riktpriser, totalpris beror på tidsåtgång, antalet åhörare, typ av arrangemang. Det som faktureras är inte författarens lön, timlönen för att planera och genomföra ett uppdrag blir för författare ofta mycket låg.

Vissa arrangörer får sponsring av företag eller söker medel för att ordna kulturaktiviteter. En annan lösning är att ta inträde av deltagarna till hjälp.

Vi åtar oss varje termin ideella uppdrag, men eftersom behoven är stora, ber vi dig i första hand försöka söka finansiering. På så vis kan fler få ta del av värdefull kunskap och Sara bibehåller en hållbar arbetssituation.