Biografi

Sara Johansson

Sara Johansson är författare och beteendevetare med en magisterexamen i psykologi och vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå vid Göteborgs respektive Uppsala universitet.

Foto: Mia Carlsson/Natur & Kultur.

Sara har omfattande fälterfarenhet av det akuta skedet av katastrofer och svåra händelser, bland annat vid flodvågskatastrofen i Sydostasien, i Syrien, i det svårt översvämningsdrabbade Södra Pakistan, där en yta lika stor som England täcktes av vatten, samt i Oslo i omedelbar anslutning till terroristdåden mot regeringshögkvarteren. 

Hon har också särskild erfarenhet av att stödja familjer där ett barn eller en vuxen är svårt kritiskt sjuk, både i Sverige och utomlands, och av att utbilda bland andra läkare, psykologer, kuratorer och andra som möter människor i akut kris i vardagen, eller som ingår i sin arbetsplats krisgrupp eller krisledning. 

Sara utbildar nationellt och internationellt om vuxnas och barns reaktioner och behov vid svåra händelser. Bland uppdragsgivare genom åren återfinns exempelvis Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, Region Halland samt Utrikesdepartementet. 

Sara har haft uppdrag som rådgivare vid internationella Röda Korsets huvudkontor, med inriktning mot krisstöd i det akuta skedet av naturkatastrofer, terrorism och epidemiska utbrott.

Hon är en av två författare till boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft (Natur & Kultur, 2013). Boken används på många grund- och vidareutbildningar för professionella som möter barn och vuxna i kris. Den var den första svenska boken som fokuserade på att förklara ett nytt vetenskapligt baserat förhållningssätt, Psykologisk första hjälp, och det breda krisstöd de allra flesta behöver efter en svår händelse, på svenska. Boken har fått stor spridning och har använts på flera grund- och vidareutbildningar. Den har också använts av drabbade själva och av anhöriga som bättre vill förstå sina reaktioner under och efter en svår händelse.

Sara är utbildad i föräldrarådgivning av Jesper Juuls utbildningsnätverk och har under flera år varit en av lärarna i barns utveckling och barns behov i kris och sorg, inom ramen för samma utbildningsverksamhet. 

2020 författade Sara skriften “Krisstöd vid arbete under extrem stress” (Parus förlag, i samarbete med Emma Holmgren) i samband med det pandemiska utbrottet av covid-19. Skriften fick enorm spridning och blev mycket uppskattad för sin ton och användbara innehåll i verksamheter över hela Sverige, med mer än ca 16 000 nedladdningar bara under de första lanseringsveckorna. Sara författade skriften och under Emmas utformning satte de samman innehållet helt ideellt. Emma är tidigare chef inom äldreomsorgen och driver i dag ett eget bokförlag.

2023 kom “Förenligt med liv: Berättelser om krisstöd” (Natur & Kultur) ut. I “Förenligt med liv” förmedlas livsviktig kunskap genom starka berättelser. Läsaren får lära sig om sorg hos vuxna och barn, hur det går till i praktiken att arbeta med krissstöd både vid extrema och mer vardagliga situationer, och får många fina råd om samtal och möten med människor i svår kris. Boken tar också upp omsorg om den som hjälper och vikten av utbildning, reflektion och uppföljning av den som hjälper. Berättelserna läggs på en fond av de största naturvetenskapliga frågorna om människans och mänsklighetens överlevnad. Sinnrika detaljer knyter samman de olika berättelserna, som alla utgår i från ett vattentema. Den kan läsas av alla med intresse för frågor som rör livskunskap, krisberedskap och särskilt av den som tycker om starka berättelser med koppling till både människor och naturen.

Sara har en särskild talang för att förklara fakta, men också för att finna känslan – den avgörande vändningen i vetenskap. Hennes föreläsningar och utbildningar har gett tusentals åhörare livsviktig kunskap. Sara vill försöka eftersträva att förklara fakta om vad som hjälper i det svåraste av allt. Hom värjer inte för att vara närvarande i det allra yttersta av vår existens, det som för många är allra svårast att närma sig. Hennes mål är att vi genom kunskap om hur barn och vuxna reagerar ska bli bättre på att kunna ge stöd, när det ingen tror kan hända faktiskt sker. På så vis kan vi också främja hela samhällets motståndskraft.

Sara genomgår regelbundet fortbildning för att hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde. Hon är också regelbundet delaktig i forskningsprojekt som knyter an till hennes intresseområden. Just nu arbetar hon bland annat med studier som undersöker hur smärta relaterad till hudskador hos barn och vuxna vid såromläggningar. Det gäller till exempel barn inom cancervård och personer som överlevt svåra brännskador. 

Sara Johansson har två år i rad fått ett särskilt omnämnande för texterna “Expert Advice on Psychotraumatology” respektive “It Will Only Feel Like a Bee Sting” i världens mest ansedda pristävling för medicinsk humaniora: The Hippocrates Prize. I juryn deltog bland andra den amerikanska prisvinnande författaren och poeten Mark Doty samt ordföranden för PEN International.